Veilig Wonen

Een veilig gevoel:
Veilig wonen is ook bewust wonen. Een thuis behoort op de eerste plaat veilig te zijn voor een optimaal en comfortabel woongenot.

Inbraak beveiliging:
De impact van een inbraak is altijd groot. Veilig wonenEen onbekende heeft zonder toestemming zich toegang tot uw woning verschaft terwijl u niet thuis was.
De inbreker heeft uw spullen doorzocht en meegenomen wat hij van waarde vond. Een emotionele ervaring zeker wanneer de inbreker zaken heeft meegenomen met een hoge gevoelswaarde.

Preventie is het sleutelwoord in het voorkomen van inbraken. 80% van de inbraken worden gepleegd door gelegenheidsinbrekers, deze gaan op pad met wat eenvoudig gereedschap opzoek naar een makkelijke prooi. De gelegenheidsinbreker herkent goed hang- en sluitwerk en degelijke ramen, ook staat hij niet graag in het licht. Een woning die voldoet aan de eisen van het politiekeurmerk zal hij zeker voorbij gaan.

Maprocare is preventie adviseur van het politiekeurmerk PKVW (klik hier) en kan u woning checken op veiligheid met een gedegen advies. Ook voor de uitvoering van het plaatsen van het juiste hang en sluitwerk bent u bij ons op het juiste adres.

Brandbeveiliging:
Hoe is het gesteld met de brandveiligheid brandgevaarvan uw woning? Staat uw CV-ketel niet ingebouwd met spullen of staat de waterkoker nog aan. Allemaal zaken die kunnen leiden tot een brand. De inrichting en het onderhoud van uw woning speelt hierbij zeker een rol.

Mocht er toch brand uitbreken dan is het belangrijk dat bewoners tijdig gealarmeerd worden. Detectie van rook en koolmonoxide is dan ook van groot belang voor het tijdig en veilig verlaten van de woning. Brandbeveiliging is net als inbraakbeveiliging een must voor een veilig en comfortabel woongenot.

Maprocare is preventie adviseur van het politiekeurmerk PKVW (klik hier) en kan u woning checken op veiligheid met een gedegen advies.

Valbeveiliging:
Per jaar valt één op de drie thuiswonende oudere. ValgevaarEen val kan voor ouderen mensen grote consequenties hebben, tot zelfs een opname in het ziekenhuis. Meer dan 650  ouderen komen te overlijden als gevolg van een valincident. De meeste incidenten vinden plaats op de trap, in de douche of slaapkamer. Bij terugkomst thuis kan er angst ontstaan voor een herhaling van de val. Door de inrichting en verlichting aan te passen, beugels te plaatsen en vloeren stroef te maken kan er weer een vertrouwde mobiliteit binnen de woning plaats vinden.

Natuurlijk draagt ook een goede conditie door veel te bewegen bij aan een lager valrisico. (klik hier voor de brochure “een goede conditie helpt vallen voorkomen”).
Zie brochure – zorg dat u niet valt (klik hier)

Maprocare is seniorkeuradviseur en kan uw huis checken op val risico’s. Ook voor de uitvoering van aanpassingen bent u bij ons op het juiste adres.

Persoonsbeveiliging:
Bij een veilig gevoel hoort ook bereikbaarheid Persoonsalarmen communicatie. Bij een val of een medische noodsituatie wilt u snel contact hebben voor de hulpvraag.
Er zijn verschillende oplossingen voor een persoonsalarmsysteem die ook voorzien zijn van een val-alarm. Er zijn systemen voor in de woning maar ook voor binnen en buiten de woning zodat u maar een systeem nodig heeft.

Helaas gaat ouder worden vaak ook gepaard met het gevoel de grip op het leven te verliezen. Zeker ingeval dementie kan er op onverwachte momenten paniek ontstaan waardoor er plots een hulpvraag ontstaat. Hoe fijn is het dan om snel met een druk contact te hebben met een vertrouwd persoon.

Vaak wordt er pas een keuze gemaakt voor een persoonsalarmering wanneer er al diverse incidenten hebben plaatsgevonden. Het risico dat één incident al noodlottig kan zijn genegeerd. Het imago aan de persoonsalarmering is niet “het ouder worden” maar “comfortabel en veilig”.

Maprocare is seniorkeuradviseur en kan uw adviseren op het gebied van persoonsbeveiliging.