ONJUIST BEELD VAN WOONWENSEN OUDEREN

Er is veel minder behoefte aan zorgwoningen en nultredewoningen dan gedacht, constateert bureau Companen na onderzoek in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken. ‘In ieder huis kan tegenwoordig een traplift. Ouderen blijven thuis wonen.’
Het verhuisgedrag van senioren verandert en gemeenten moeten daar beter op inspelen. Er is veel minder behoefte aan zorgwoningen en nultredewoningen dan gedacht, constateert bureau Companen na onderzoek in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken. ‘In ieder huis kan tegenwoordig een traplift. Ouderen blijven thuis wonen.’

Veel nieuwbouw zorgwoningen
Gemeenten en woningcorporaties verkeren al tijden in de veronderstelling dat de toenemende vergrijzing de vraag naar seniorenwoningen opstuwt, zegt Theo van der Waals, auteur van Woonvoorkeuren specifieke woonvormen voor ouderen: een verhaal met veel gezichten. ‘Hoewel iedereen in het achterhoofd heeft dat ouderen niet graag verhuizen, zijn gemeenten toch fors gaan programmeren voor nieuwbouw van zorgwoningen en nultredewoningen. Maar die woonbehoefte is er niet.’

Traplift kan in iedere woning
Companen ondervroeg honderd senioren in verschillende woonsituaties naar hun behoeften en overwegingen om wel of niet te verhuizen. ‘Hieruit blijkt dat de behoefte om zelfstandig te blijven wonen echt hard is. En dat de consument doorkrijgt dat dat ook kan. Vroeger was het niet in iedere woning mogelijk om een traplift te plaatsen, tegenwoordig kan dat wel. Niet meer kunnen traplopen – de belangrijkste drijfveer om iets aan de woonsituatie te veranderen – is geen belemmering meer voor zelfstandig blijven wonen.’

Zorg aan huis
Daarbij komt dat senioren in steeds meer gemeenten prima zorg aan huis kunnen krijgen van thuiszorgorganisaties. De behoefte om naar een woonzorgcomplex te verhuizen is daarmee ook komen te vervallen. Voor sommige alleenstaanden speelt de angst voor eenzaamheid nog wel een rol bij de overweging om te verhuizen naar een speciaal seniorencomplex. Maar het is zelden de belangrijkste drijfveer, zegt Van der Waals.

Geen seniorenappartementen bouwen
De uitkomsten van het onderzoek betekenen volgens Companen ook dat gemeenten er niet op hoeven te rekenen dat voor grote groepen ouderen seniorenappartementen in de stadscentra moeten worden gebouwd. Veel ouderen hebben in sociale huurwoningen of afbetaalde koopwoningen lage woonlasten, zij voelen er niets voor meer te gaan betalen, zegt Van der Waals. ‘Bovendien zien veel ouderen ontzettend op tegen een verhuizing. De grootste groep zal kiezen voor zorg en aanpassingen in eigen huis. Gemeenten en corporaties zullen daar rekening mee moeten gaan houden.’

Bron: